VRH B

Zaáčkem září očekáváme vrh B. 

Rodiče : 

Eragon Absolute White Chocolate x Cinderella od Veselských pískoven

Oba rodiče jsou v naší chovatelské stanici, takže se můžete seznámi jak s matkou tak  i otcem vrhu. 

Víco info o rodičích : Cinderella & Eragon

e a c