Standart plemene Bílý švýcarský ovčák
anglicky: White Swiss Shepherd
francouzsky: Berger Blanc Suisse

FCI standard č.347

Země původu: Švýcarsko

Datum publikace platného standardu: 4.7.2011

Využití: rodinný a společenský pes

FCI klasifikace: skupina 1 - plemena ovčácká, pastevecká a honácká; sekce 1 - ovčáci (bez zkoušky z pracovního výkonu)

Krátký historický přehled: Z bílých ovčáků se v Kanadě a Americe postupně vyvinulo samostatné plemeno. Na počátku 70. let byli první jedinci tohoto plemene importováni do Švýcarska. Za praotce tamějšího chovu můžeme považovat amerického psa „Lobo“, který se narodil v roce 1966. Potomci tohoto psa, registrovaní ve švýcarské plemenné knize, a další importovaní jedinci z USA a Kanady, se postupně znásobili. Jejich čistokrevný chov trvá v Evropě již řadu generací. Od června 1991 jsou jako nové plemeno vedeni v příloze plemenné knihy Švýcarska.
Mezinárodní kynologická federace ho oficiálně uznala v roce 2011.

Celkový vzhled: silný, dobře osvalený, středně velký, se vzpřímenýma ušima, s dvojí délkou srsti (středně dlouhá / dlouhá), má obdélníkový rámec, středně těžkou kostru a elegantní a harmonickou siluetu.

Důležité proporce: středně dlouhý obdélníkový tvar těla; poměr délky trupu (měřené od vrcholu ramenního kloubu k sedacímu hrbolu) ke kohoutkové výšce je 12:10.
Vzdálenost od stopu ke špičce nosní houby je nepatrně větší než od stopu k týlnímu hrbolu.

Chování / povaha: živý a vyrovnaný temperament; pozorný, dobře cvičitelný pes; přátelský, ale nevtíravý; dobře socializovatelný a oddaný svému majiteli; nesmí být bázlivý ani agresivní (aniž by byl k tomu vyprovokován); radostný; pracovní a sportovní pes s potenciálem k všestrannému využití; jeho vysoká sociální kompetence mu umožňuje se ve společnosti lehce adaptovat.

Hlava
Mozkovna: silná, čistě řezaná a jemně modelovaná, ve správném poměru k tělu; při pohledu shora i z boku má tvar klínu; horní linie mozkovny a čenichu jsou rovnoběžné
Lebka: jen mírně klenutá, s lehce znatelnou rýhou uprostřed
Stop: nepatrný, ale zřetelný

Obličejová část
Nos: středně velký; černá pigmentace je žádoucí, nicméně světlejší pigment je přípustný
Tlama: silná a přiměřeně dlouhá ve vztahu k lebce; nosní hřbet a spodní linie tlamy jsou rovné a lehce sbíhavé směrem k nosu
Pysky: suché, těsně přiléhající, co nejčernější
Čelisti / zuby: silný a úplný nůžkový skus; zuby by měly být zasazeny kolmo k čelisti
Oči: středně velké, mandlového tvaru, umístěné lehce šikmo, hnědé až tmavě hnědé; přiléhající oční víčka, s žádoucím černým lemování
Uši: vztyčené, vysoko nasazené, postavené paralelně a směřující vpřed; mají tvar protáhlého trojúhelníku s mírně zaoblenou špičkou

Krk: středně dlouhý a dobře osvalený, harmonicky navazující na tělo, bez laloku; elegantně klenutá šíje přechází od přiměřeně vysoko nesené hlavy ke kohoutku plynule

Tělo
Horní linie: silná, svalnatá, středně dlouhá
Kohoutek: výrazný
Hřbet: vodorovný, silný
Bedra: silně osvalená
Záď: dlouhá a střední šířky, ke koření ocasu se lehce svažuje
Hrudník: ne příliš široký, hluboký (zhruba 50% kohoutkové výšky), sahá až do úrovně lokte; oválný hrudní koš; dlouhý, s výrazným předhrudím
Spodní linie a břicho: štíhlé, pevné boky; spodní linie mírně vtažená

Ocas: huňatý, šavlovitého tvaru, ke špičce se zužující; nasazený spíše níže, dosahuje nejméně k hlezennímu kloubu; v klidu je buď nesený svěšený, nebo mírně zahnutý vzhůru ve své poslední třetině; v pohybu je nesen výše, ale nikdy ne nad linií hřbetu

Končetiny hrudní
Celkový vzhled: silné, šlachovité, se středně silnou kostí; při pohledu zepředu rovné; středně široký postoj; při pohledu z boku dobře zaúhlené
Rameno: silně osvalené; lopatka dlouhá, šikmo uložená, správně úhlená
Ramenní kost: správné délky, silně osvalená
Loket: přiléhající k tělu
Předloktí: dlouhé, rovné, šlachovité
Záprstí (nadprstí): pevné, jen mírně šikmé
Tlapky: oválné, prsty sevřené a klenuté; polštářky pevné a černé; žádoucí jsou co nejtmavší drápy

Končetiny pánevní
Celkový vzhled: silné, šlachovité, se středně silnou kostí; při pohledu zezadu rovné a rovnoběžné; postoj není příliš široký; z bočního pohledu dobře zaúhlené
Stehno: středně dlouhé, silně osvalené
Koleno: adekvátně zaúhlené
Bérec: středně dlouhý, šikmý, s pevnou kostí a dobře osvalený
Hlezno: silné, dobře zaúhlené
Nárt (nadprstí): středně dlouhé, rovné, šlachovité
Tlapky: oválné, o něco delší než přední, prsty sevřené a klenuté; polštářky pevné ačerné; žádoucí jsou co nejtmavší drápy

Chůze / pohyb: rytmický, stejnoměrný, plynulý a vytrvalý; hrudní končetiny dosahují daleko dopředu, silný posuv zezadu; klus prostorný a lehký

Kůže: bez záhybů, tmavě pigmentovaná

Srst:
středně dlouhá: hustá, přiléhavá, dvojitá srst; bohatá podsada pokryta silnými, rovnými pesíky; obličej, uši a přední strany končetin jsou pokryty kratšími chlupy; na krku a zadních stranách končetin jsou chlupy poněkud delší; lehce zvlněná, tvrdá srst je povolena
dlouhá srst: hustá, přiléhavá, dvojitá srst; bohatá podsada pokryta silnými, rovnými pesíky; tvář, uši a přední strany končetin jsou pokryty kratšími chlupy; na krku tvoří dlouhá srst zřetelnou hřívu, na zadní straně končetin kalhoty a na ocase je srst huňatá; délka srsti by nikdy neměla být přehnaná; lehce zvlněná tvrdá srst je povolena
barva: bílá

Velikost a hmotnost
Kohoutková výška:
psi: 58 - 66 cm
feny: 53 - 61 cm
Váha:
psi: 30 - 40 kg
feny: 25 - 35 kg

Kvalitní jedinci, jejichž velikost mírně přesahuje spodní nebo horní hranici stanovenou standardem, nemusí být z chovu vyloučeni.

Vady
Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů by měla být považována za vadu a její hodnocení by mělo být posuzováno s ohledem na její závažnost a vliv na zdraví a pohodu psa a jeho schopnost plnit svou tradiční práci.

Lehké vady:
* nepatrná přítomnost plavé srsti (nažloutlý nebo zlatohnědý odstín) na špičkách uší, na hřbetě a horní straně ocasu
* úbytek pigmentu tvořící skvrny na nose, na pyscích a/nebo očních víčkách
* paspárky; s výjimkou států, kde je jejich odstranění zakázáno platným zákonem

Hrubé vady:
* těžkopádný jedinec; příliš krátká tělesná stavba (kvadratický rámec)
* nedostatečně patrný pohlavní dimorfismus
* pokud chybí víc než 2 PM1 zuby; M3 nejsou brány v potaz
* uši spadlé (visící) / poloklopené / zalomené
* hřbetní linie příliš spáditá
* ocas zatočený / zalomený / s háčkem na konci / nesený na hřbetě
* krycí srst jemná / hedvábná / vlnitá / kudrnatá / špatně přiléhavá / výrazně dlouhá bez podsady
* zřetelná přítomnost plavé srsti (nažloutlý nebo zlatohnědý odstín) na špičkách uší, na hřbetě a horní straně ocasu

Vylučující vady:
* agresivní nebo silně bázliví psi
* jakýkoliv pes, na němž je zřetelně vidět fyzická nebo behaviorální abnormalita, musí být z chovu vyloučen
* jedinec úzkostný / silně ustrašený / ze strachu agresivní / agresivní bez zjevné příčiny / letargický
* jedno nebo obě oči modré; vystouplé oči
* entropium (vchlípení víčka); ektropium (odchlípené víčko)
* předkus / podkus / zkřížený skus
* naprostá ztráta pigmentu nosu, pysků a/nebo okrajů očních víček
* naprostá ztráta pigmentu kůže a polštářků
* albinismus

NB:
Psi musí mít obě varlata normálně vyvinutá a kompletně sestouplá v šourku.
Pro chov by měli být využiti pouze psi funkčně a klinicky zdraví, s typickým plemenným exteriérem.

Bílý ovčák Bílý ovčák Bílý ovčák Bílý ovčák bily ovcak5 Bílý ovčák bily ovcak7

 bily ovcak8 Bílý ovčák Bílý ovčák